Barnas lørdag


Handelsstanden arrangerer aktiviteter og moro for barna.
Gågate i begge gatene denne dagen.
Tidspunkt: 11-14