Røros Handelsstand

Amneus Boghandel

KONTAKT
Amneus Boghandel
Peder Hiorts gt 7
7374 Røros

TLF:        +47 72 41 10 15
E-POST:  post@amneus.no

KORT OM OSS
Amneus Boghandel AS er en av landets eldste frittstående bokhandeler, etablert i 1839.