Røros Parkering

Din lille; “jeg skal bare”-parkering kan ødelegge for mange.

Trygg skolevei
Vi krever trygg og trafikksikker skolevei for våre barn og unge. Det gjelder selvfølgelig ikke bare barn og unge, det gjelder alle myke trafikanter.

Varetransport
Varer leveres til avtalte tider. Parkerer du på parkering forbudt, tar du plassen som blant annet er reservert for varelevering. Vareleverandørens tidsskjema sprekker. Irritasjon, unødige kostnader og økt forurensing blir resultatet.

 

Din lille; “jeg skal bare”-parkering på f.eks fortau tvinger våre barn ut i en traffikert gate og skoleveien blir utrygg.

Din lille; “jeg skal bare”-parkering kan ødelegge arbeidsdagen for mange.

 

Utrykkingskjøretøy
Ambulanser, brannbiler og politibiler må ha fri vei. Sekundene teller når liv skal reddes, branner slukkes og kriminalitet forhindres.

Røros parkering
Røros har parkeringsregulering fordi vi ønsker oss trafikksikkerhet og tilgjengelighet. Da bidrar du til å skape trivsel på Røros.

Din lille; “jeg skal bare”-parkering kan få katastrofale følger.

Tenk deg derfor om før du tar en; “jeg skal bare”-parkering.

 

Unngå din lille; “jeg skal bare” -parkering!

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.
Røros Parkering AS
Osloveien 22
7374 Røros
Tlf. 72 41 14 14